Forum Philosophicum

Volume 9, 2004

Janusz Salamon
Pages 23-24

Wartość poznawcza doświadczenia religijnego