Forum Philosophicum

Volume 8, 2003

Józef Bremer
Pages 298-299

Wittgenstein's Nachlass, The Bergen Electronic Edition [Dzieła pośmiertne Wittgensteina: Bergeńskie Wydanie Elektroniczne]