Forum Philosophicum

Volume 8, 2003

Witold Mackiewicz
Page 206

Nietzscheańskie wqtki w myśli Leszka Kołakowskiego