PDC Homepage

Home » Products » Purchase

Forum Philosophicum

Volume 8, 2003

Piotr Klepacki
Pages 151-164

Wartość miłości czy miłość wartości?
W drodze do źródeł świadomości aksjologicznej Maxa Schelera

Usage and Metrics
Dimensions
PDC