PDC Homepage

Home » Products » Purchase

Forum Philosophicum

Volume 8, 2003

Piotr Klepacki
Pages 151-164
DOI: 10.5840/forphil2003815

Wartość miłości czy miłość wartości?
W drodze do źródeł świadomości aksjologicznej Maxa Schelera