Forum Philosophicum

Volume 8, 2003

Stanisław Pyszka
Pages 121-146

Ewolucja katolickiej nauki społecznej W Latach 1891-2002