Forum Philosophicum

Volume 8, 2003

Stanisław Ziemiański
Page 48

Możliwość - aktualność - Bóg