Forum Philosophicum

Volume 8, 2003

Peter-Hans Kolvenbach
Page 12

Intelektualny wymiar działalności jezuitów