Forum Philosophicum

Volume 7, 2002

Krzysztof Rachański
Pages 268-272

Filozofia jezuitów w Polsce w XX wieku. Próba syntezy - Słownik autorów