PDC Homepage
Home » Products » Purchase

Forum Philosophicum

Volume 7, 2002

Stanisław A. Wargacki, SVD
Pages 260-262

Wolność naturą i prawem człowieka, Indywidualny i społeczny wymiar wolności [Freedom - A Human's Nature and One's Right. The Individual and Social Aspects of Freedom]