PDC Homepage

Home » Products » Purchase

Forum Philosophicum

Volume 7, 2002

Jan Regner SJ
Pages 203-204

Umysł w Świecie
Krótkie wprowadzenie do koncepcji intencjonalności J. R. Searle'a

Usage and Metrics
Dimensions
PDC