Forum Philosophicum

Volume 7, 2002

Wojciech Słomski
Pages 169-189

Filozofia nauki K. R. Poppera a semantyka A. Tarskiego