Forum Philosophicum

Volume 7, 2002

Jan Dorda SJ
Pages 165-168

Projekt ujęcia aksjomatów przyczynowości rachunkiem zmiennych zdaniowych