Forum Philosophicum

Volume 7, 2002

Jerzy Machnacz
Pages 119-121

Wierność rzeczywistości: Hedwig Conrad-Martius o realności