Forum Philosophicum

Volume 7, 2002

Leszek Gęsiak SJ
Pages 85-102

System wartości Unii Europejskiej
«Karta Praw Podstawowych»