Forum Philosophicum

Volume 7, 2002

Stanisław Ziemiański SJ
Pages 27-28

Relacja zależności w argumentacji za istnieniem Boga