PDC Homepage
Home » Products » Purchase

Forum Philosophicum

Volume 6, 2001

Jerzy Kochanowicz SJ
Pages 278-279

Jezuici polscy a nauki ścisłe od XVI do XIX wieku, Słownik bio-bibliograficzny [The Polish Jesuits and Science from the 16th through 19th Centuries: A Bio-Bibliographical Dictionary]