PDC Homepage

Home » Products » Purchase

Forum Philosophicum

Volume 6, 2001

Franciszek Bargieł SJ
Page 233

Benedykt Dobszewicz SJ (1722-ok. 1794) a Odnowa Jezuickiej Filozofii w Polsce w Drugiej Połowie XVIII Wieku

Usage and Metrics
Dimensions
PDC