Forum Philosophicum

Volume 6, 2001

Stanisław Ziemiański SJ
Pages 194-202

Jan Dorda SJ (1891-1971), przyrodnik i filozof