Forum Philosophicum

Volume 6, 2001

Stanisław Jopek SJ
Pages 145-164

Eduard Spranger (1882-1963) i jego filozofia społeczna na tie historii Niemiec