Forum Philosophicum

Volume 6, 2001

Tadeusz Ślipko SJ
Page 20

Antropologiczno-etyczne podstawy opieki terminalnej