Forum Philosophicum

Volume 5, 2000

Janusz Salamon SJ
Pages 276-281

Wprowadzenie w filozofię religii [An Introduction to the Philosophy of Religion]