Forum Philosophicum

Volume 5, 2000

Henryk Majkrzak SCJ
Pages 253-254

Natura społeczeństwa w myśli św, Tomasza z Akwinu