Forum Philosophicum

Volume 5, 2000

Józef Bremer SJ
Pages 197-199

W. Sellarsa semantyczne rozwiqzanie problemu ciało-umysł