Forum Philosophicum

Volume 5, 2000

Antoni Jarnuszkiewicz SJ
Pages 137-140

Metodologia analiz doświadczenia Boga w nowej fenomenologii Emmanuela Lévinasa