Forum Philosophicum

Volume 5, 2000

Jerzy Machnacz
Pages 118-120

Człowieka poszukiwanie samego siebie. Filozofia osoby i osobista Edyty Stein