Forum Philosophicum

Volume 5, 2000

Stanisław Janeczek
Pages 18-20

Filozofia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL)
Nurty - Ludzie - Idee