Forum Philosophicum

Volume 4, 1999

Georg Schuppener
Pages 293-295

Filozofia w szkotach jezuickich w Polsce w XVI wieku