Forum Philosophicum

Volume 4, 1999

Piotr Lenartowicz SJ
Pages 292-293

Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm [Methodological aspects of evolutionism - creationism controversy]