Forum Philosophicum

Volume 4, 1999

Krzysztof Mądel SJ
Pages 291-292

Pojęcie piękna w „Process And Reality" i „Adventures of Ideas" Alfreda Northa Whiteheada [The Notion of Beauty in the „Process And Reality" and „Adventures of Ideas" of Alfred North Whitehead]