Forum Philosophicum

Volume 4, 1999

Stanislaw Ziemiański SJ
Pages 265-278

Spór o argumenty na istnienie Boga