Forum Philosophicum

Volume 4, 1999

Ks. Rafał Dominik Grabowski
Pages 161-164

Godność człowieka jako fundament praw ludzkich według nauki społecznej Kościoła katolickiego