Forum Philosophicum

Volume 4, 1999

Pages 133-138

Wkład Karola Wojtyły do studiów nad współczesną antropologią filozoficzną