Forum Philosophicum

Volume 4, 1999

Stanisław Ziemiański SJ
Pages 104-105

Ontologiczne podstawy odpowiedzialności za ludzkie czyny