Forum Philosophicum

Volume 3, 1998

Krzysztof Rachański
Pages 288-291

Poglądy filozoficzne Antoniego Skorulskiego SJ (1715-1777) [Les conceptions philosophiques d'Antoine Skorulski, S.J. (1715-1777)],