PDC Homepage

Home » Products » Purchase

Forum Philosophicum

Volume 3, 1998

Arkadiusz Tieplakoff SJ
Pages 276-279
DOI: 10.5840/forphil1998328

Kształtowanie postawy obywatelskiej, Zbiór tekstów pod redakcją Piotra Lenartowicza SJ. [The Formation of the Civic Responsability. Texts edited by Piotr Lenartowicz, S.J.]