Forum Philosophicum

Volume 3, 1998

Stanisław Obirek SJ
Pages 239-246

Jezuici a polski sarmatyzm