Forum Philosophicum

Volume 3, 1998

Roman Darowski SJ
Page 217

Piotr Viana SJ (1549-1609) i jego działalność filozoficzna na Litwie