Forum Philosophicum

Volume 3, 1998

Henryk Majkrzak SCJ
Pages 194-197

Problem przyjaźni w myśli Arystotelesa