Forum Philosophicum

Volume 3, 1998

Józef Bremer SJ
Pages 181-183

W, Sellars'a zmodyfikowana teoria identyczności