Forum Philosophicum

Volume 3, 1998

Stanisław Ziemiański SJ
Pages 77-93

Filozoficzne implikacje ortodoksyjnej interpretacji teorii kwantów