Forum Philosophicum

Volume 3, 1998

Ks. Jerzy Koperek
Pages 53-72

Problem społeczny współczesnych przemian w kontekście krytyki kapitalizmu liberalnego ze stanowiska nauki społecznej Kościoła