Forum Philosophicum

Volume 3, 1998

Artur Rybowicz SJ
Pages 25-32

Wprowadzenie do personalistycznej koncepcji wszechświata według Johna Macmurray (1891-1976)