Forum Philosophicum

Volume 2, 1997

Pages 306-309

Publikacje Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (Publications of the Jesuit Faculty of Philosophy in Cracow)