Forum Philosophicum

Volume 2, 1997

JS
Pages 291-295

Oświecenie chrześcijańskie. Z dziejów polskiej kultury filozoficznej [The Christian Enlightenment. A study in the history of Polish philosophical culture]