Forum Philosophicum

Volume 2, 1997

Stanisław Ziemiański SJ
Pages 281-284

Afirmacja Boga i życie moraine w ujęciu Jerzego Mirewicza SJ [Anerkennung der Existenz Gottes und moralisches Verhalten - nach Meinung von Jerzy Mirewicz SJ]