Forum Philosophicum

Volume 2, 1997

Stanisław Ziemiański SJ
Pages 255-260

Spór o przygodność