Forum Philosophicum

Volume 2, 1997

Roman Darowski SJ
Page 243

Filozofia jezuitów w Polsce od XVI do XVIII wieku, Próba syntezy