Forum Philosophicum

Volume 2, 1997

Henryk Majkrzak SCJ
Pages 208-210

Godność człowieka w ujęciu św. Tomasza z Akwinu