Forum Philosophicum

Volume 2, 1997

Ks. Stanislaw Kowalczyk
Pages 103-113

Relacja państwo-Kościół w ujęciu Jacquesa Maritaina