Forum Philosophicum

Volume 2, 1997

Tadeusz Ślipko SJ
Pages 51-66

Filozofia polska w latach przełomu